آزمون جذب نيروي حجمي

 شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

از روز سه شنبه مورخ 23 / 10 / 1399
لغایت چهارشنبه مورخ 08 / 11 / 1399
ثبت نام
از روز چهارشنبه  مورخ 24 / 10 / 1399
لغایت پنجشنبه مورخ 09 / 11 / 1399
ویرایش اطلاعات
از روز دوشنبه  مورخ 06 / 02 / 1400
لغایت چهارشنبه مورخ 08 / 02 / 1400
دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه  مورخ 09 / 02 / 1400
تاریخ آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33347248-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمونمشاهده وضعیت تایید مدارک

شماره رهگیری را فراموش کرده ام